II Seminarium z dydaktyki matematyki
 
       Podczas seminarium zostanie omówiona problematyka aktywizacji uczniów w procesie rozwiązywania zadania wieloetapowego.
      Seminarium poprowadzi Prof. dr hab. Maciej Klakla (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) jest Przewodniczącym Rady Naukowej naszego uniwersytetu. Pracował również na uniwersytetach w Algierii, Kanadzie i Kazachstanie. Mówi biegle siedmioma językami. Obszar naukowych zainteresowań Profesora to: rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, rozwijanie u uczących się matematyki aktywności matematycznych o charakterze twórczym i aktywizujących metod nauczania w tym procesie.
Autor i współautor ponad 120 prac naukowych i autor kilku książek. Współtwórca koncepcji projektu dydaktycznego „Błękitna Matematyka” oraz współautor podręczników Błękitnej Matematyki. Aktywny uczestnik ponad 60 międzynarodowych konferencji naukowych. Członek międzynarodowych komitetów programowych i współorganizator konferencji CIEAEM (1993 – 2009). Organizator i realizator międzynarodowego projektu AMADA - Assessment of Math Knowledge Deficiencies of Adult Learners with Socio-economic Disadvantages (Cypr, Grecja, Irlandia, Polska). Wypromował: 5 doktorów i 160 magistrów matematyki.
 
 
Agnieszka Heba