'''

     Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Fundacja „Matematyka dla wszystkich” zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w 6. Konkursie Interdyscyplinarnym na najciekawszą pracę projektową nt.

Matematyka jest wszędzie

 Celami konkursu są:

  • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
  • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
  • umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami,
  • inspirowanie nauczycieli do stosowania nowych form pracy z uczniami.

      Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym sposób zgłaszania się, można znaleźć w załączonym regulaminie. Wszystkie informacje związane z konkursem znajdują się również na stronie internetowej https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/matematyka/home         

      Serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów Katarzyna Parcia

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy