'''

W semestrze zimowym roku szkolneg0 2024/25 planujemy prowadzić Seminarium z matematyki dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,