'''

W semestrze letnim roku szkolneg0 2023/24 planujemy prowadzić Seminarium z matematyki dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,