'''

Władze Fundacji "Matematyka dla wszystkich"

Rada Fundacji

Prof. dr hab. Henryk Kąkol - emerytowany profesor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Przewodniczący Rady Fundacji
mgr Władysław Mąsior - Dyrektor Ośrodka Metodycznego w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. Janusz Morawiec - Kierownik Zakładu Analizy Rzeczywistej Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem -Kierownik Zakładu Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz - Rektor Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Zarząd Fundacji

Mgr Paweł Kąkol - Prezes Zarządu fundacji
Mgr Jolanta Klajmon -doradca metodyczny z matematyki i edukacji matematycznej w MZO w Bielsku-Białej
Mgr Katarzyna  Stefańska - nauczycielka w Społecznej Szkole Podstawowej w Bielsku-Białej
Mgr Katarzyna Parcia - nauczycielka Gimnazjum w Czańcu