Ósme spotkanie z ciekawą matematyką

      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Fundacja „Matematyka dla wszystkich” zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu z ciekawą matematyką,  którego tematem będzie

Od Banacha do fraktali, czyli co ma wspólnego śnieżynka z kalafiorem

      Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia   Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.
      Podczas wykładu wygłoszonego przez prof. dra hab. Kazimierza Nikodema zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Stefan Banach  –  jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, przedstawiciel tzw. lwowskiej szkoły matematycznej.
  • Twierdzenie o punkcie stałym –  jedno z najważniejszych twierdzeń udowodnionych przez Banacha; wyjaśnienie  treści i przykłady zastosowań .
  • Fraktale – „modne” pojęcie współczesnej geometrii;  przykłady matematyczne i przyrodnicze.
  • Zastosowanie twierdzenia o punkcie stałym do konstrukcji fraktali.

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Mile widziani będą również nauczyciele.  Przewidywany czas zajęć to 60 minut.
        W celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc, chętnych prosimy o zgłaszanie się do 13grudnia 2016 r. przez wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego (linki poniżej) lub ewentualnie telefonicznie 33 812 37 15 wew. 111.

         Formularz rejestracyjny dla nauczyciela (tutaj nauczyciel może zgłosić siebie ale również swoich uczniów).
       
Formularz rejestracyjny dla ucznia (gdy uczeń zgłasza się indywidualnie).

 Katarzyna Parcia