'''

      Fundacja „Matematyka dla wszystkich” prowadzi na platformie LiveWebinar cykl bezpłatnych seminariów dla nauczycieli przedszkoli poświęconych edukacji matematycznej dzieci. Seminaria będą odbywać się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 20:15 i trwać będą około 30 minut (w razie potrzeby, czas może być wydłużony). Najbliższe seminarium odbędzie się 19 października br. Tematyka seminarium dotyczyć będzie problemów związanych z Orientacją w przestrzeni.

      Program seminariów oparty jest na koncepcji nauczania edukacji matematycznej w przedszkolu autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Każde seminarium będzie się składać z trzech części. Pierwsza ˗  krótkie teoretyczne wprowadzenie do określonego obszaru edukacji matematycznej (obszary wyróżnione przez prof. Gruszczyk-Kolczyńską), druga to kilka filmów (w sumie około 10 minut) ukazujących prace dzieci w określonym obszarze edukacyjnym z wykorzystaniem drewnianych klocków dydaktycznych, a trzecia część to dyskusja.

     Seminaria są bezpłatne. Można się na nie zapisywać w dowolnym czasie pod adresem: https://livewebinar.com/711-877-722 Po zarejestrowaniu, na kolejnym slajdzie pojawi się indywidualny link dla każdego zarejestrowanego. Można go skopiować i zapisać (np. w komputerze). Ten sam link daje możliwość dołączenia do kolejnych seminariów ˗  nie trzeba się na nie powtórnie rejestrować. Na tym slajdzie zamieszczony jest także program seminarium. Na kolejnym slajdzie pojawi się profil, w którym po najechaniu na niego myszką, należy wstawić swoje zdjęcie (zalecane, ale nie obowiązkowe). Na następnym slajdzie pojawi się program seminarium, a po naciśnięciu przycisku z napisem: „Poproś o wpuszczenie do pokoju Puk Puk” trzeba będzie poczekać na wpuszczenie do pokoju obrad. Będzie on otwarty parę minut przed początkiem seminarium. Po wpuszczeniu do pokoju pracy prowadzący seminarium poprosi o włączenie mikrofonu i kamery (czynność nieobowiązkowa).

     W trakcie spotkania będzie można zabierać głos po naciśnięcie „łapki”. W innym przypadku Państwa głos nie będzie słyszany przez nikogo. Po skończonej wypowiedzi należy wyłączyć mikrofon.

     Informacje o terminach kolejnych seminariów i inne ogłoszenia będą podawane na stronie fundacji: www.matematykadlawszystkich.pl  

     Materiały wykorzystywane w trakcie seminarium, a także nagranie z przebiegu całego spotkania będzie można zobaczyć w programie OneNote po linkiem:

Matematyczna Edukacja Dzieci - Przedszkole

     Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w seminariach. Opłata za wydanie zaświadczenia – 20 zł. Prośbę o wydanie zaświadczenia można wysłać po zakończeniu cyklu seminariów za pomocą Formularza

     Prezentowane w seminariach filmy będą ukazywały z jednej strony pracę dzieci na zajęciach, a ponieważ będą nagrywane stopniowo przez cały rok szkolny, będą także ukazywać przyrost wiadomości i umiejętności u dzieci. Dzieci będą pracować wykorzystując zestaw klocków: EKOMATIK w przedszkolu. Informacje o tym zestawie są zamieszczone na stronie Fundacji, w zakładce EKOMATIK W PRZEDSZKOLU.